Kihagyás

Vásárlási és fizetési feltételek

Megrendelés

Felhasználó a DomainTank Kft. oldalain informatikai szolgáltatásokat és / vagy informatikai termékeket rendelhet. A megrendelés a Megrendelőt kötelezi a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadására, az esetlegesen szükséges dokumentumok benyújtására, és a megrendelt szolgáltatás, termék ellenértékének Díjbekérő alapján történő kiegyenlítésére.
A megrendeléséhez szükséges adatok hiánya, az ellenérték kiegyenlítésének elmaradása esetén DomainTank Kft. jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni és törölni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelésének leadásával elfogadta a DomainTank Kft. Általános Szerződési Feltételekben és a Domain Regisztrációs Szabályzatban foglaltakat, és a rá vonatkozó részeket maradéktalanul teljesíti.

Megrendelés lemondása

Felhasználó jogosult a megrendelt szolgáltatás, termék lemondására, ha annak aktuális állapota azt megengedi. A megrendelés az Ügyfél által leadva és Érkeztetve állapotban szabadon törölhető, de a Részben folyamatban, Folyamatban és Sikeresen lezárt állapot esetén eltérő a lemondás lehetősége. Közvetített szolgáltatás (pl. domain ügyintézés, szoftver licensz vásárlás) önállóan nem mondható le, szükséges a telefonos vagy emailes egyeztetés.

Fizetési feltételek

DomainTank Kft. szolgáltatás igénybevételéhez, hardver-, szoftvertermékek átvételéhez azok ellenértékét a teljesítés előtt előre történő fizetéssel kell kiegyenlíteni. DomainTank Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ettől a megkötéstől az általa megbízható ügyfélnek besorolt Felhasználó esetében eltekintsen, és a megrendelt szolgáltatás, vagy egyéb termék ellenértékét kamat-, és kezelési költség felszámítása nélkül meghitelezze a gyorsabb kiszolgálás érdekében.

Fizetési módok

A megrendelt szolgáltatások, termékek ellenértékét az alábbi módokon lehet kiegyenlíteni:

  • banki átutalás (K&H Bank)
  • bankkártyás fizetés
  • kupon, kuponkód beváltása (Kupont értékesítő partnerrel kötött megállapodás alapján)

Ügyfélszámla

DomainTank Kft. a Felhasználó részére belső Ügyfélszámlát vezet, amelyen feltünteti az összes bejövő-, és kimenő tranzakciókkal kapcsolatos információt. Az Ügyfélszámla lehetővé teszi azt, hogy a Felhasználó előre fizessen be nagyobb összeget, amelyet fokozatosan levásárolhat. Az ily módon befizetett összeget DomainTank Kft. egy elkülönített bankszámlán kezeli, a megrendelt szolgáltatások ellenértékét pedig az Ügyfélszámla terhére teljesíti egészen addig, amíg az Ügyfélszámlán megfelelő fedezet áll rendelkezésre.

Bizonylatok, számlázás

DomainTank Kft. értékesítési folyamatában jelenleg kétféle bizonylattípus szerepel. A szolgáltatás, termék megrendelése után a Felhasználó a rendelés részleteiről és végösszegéről egy Díjbekérő típusú bizonylatot kap. A Díjbekérő nem alkalmas adóbevallásra vagy ÁFA visszaigénylésre, de a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás vagy termék ellenértékének kiegyenlítéséhez minden szükséges információt megtalál.

DomainTank Kft. a beérkezett és Ügyfélszámlán lekönyvelt befizetés után azonnal Számla típusú bizonylatot állít ki. A Számla adattartalma pontos másolata az előzetesen küldött Díjbekérőnek, különös tekintettel a Vevő adataira (számlázási és levelezési cím), és a rendelési tételekre.
A Díjbekérő nélkül előzetesen Ügyfélszámlára történő befizetés esetén a számlán Informatikai szolgáltatás, előleg tétel fog szerepelni.

DomainTank Kft. a kiállított számlákat elektronikus úton, emailben juttatja el az Ügyfélnek.

Garancia

DomainTank Kft. saját szolgáltatásaira és termékeire az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak vonatkoznak. Közvetített szolgáltatás vagy termék (különös tekintettel hardver-, szoftvertermékek) esetén a Partner garanciális feltételei az irányadóak.

Ügyfélszolgálat

DomainTank Kft. a napi feladatok ügyintézéshez nem tart fenn Felhasználó által igénybe vehető Ügyfélszolgálati irodát. Felhasználó elsősorban emailben vagy telefonon keresztül fordulhat a DomainTank Kft.hez, személyes találkozó előzetes egyeztetést igényel.

Reklamáció, panaszkezelés

Nem műszaki jellegű reklamáció, panasz esetén elsősorban az ugyfelszolgalat@domaintank.hu email címre küldött levéllel kell a DomainTank Kft.-hez fordulni. A panaszok elsőbbséget élveznek, elbírálásuk azonnal megkezdődik.
Műszaki jellegű kifogással a 0670 / 397 9408, éjjel-nappal hívható telefonszámon kell (és fontos) élni.